oferta

Proponuję Państwu usługi w zakresie:

- konsultacji i doradztwa drogowego,

- wynajmu i montażu oznakowania pionowego,

- wynajmu i montażu oznakowania świetlnego,

- wynajmu i montażu zabezpieczeń drogowych (typu U-20 a, b, c),

- malowania oznakowania poziomego (malowarka Wagner).

- pomiary wskaźnika zagęszczenia gruntu (płyta dynamiczna)

- projekty stałej organizacji ruchu np.:

 • projekty stałej organizacji ruchu dla obiektów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej
 • projekty stałej organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu
 • projekty stałej organizacji ruchu dla osiedli mieszkaniowych
 • projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby planowanej przebudowy drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby zmiany na stałe organizacji ruchu na danym odcinku drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu na posadowienie znaków pionowych lub poziomych w ciągu istniejącej drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu dotyczące umieszczenia reklamy, tablic reklamowych, billboardów, reklam o zmiennej treści znajdujących się w pasie i poza pasem drogowym
 • projekty stałej organizacji ruchu dla centrów handlowych, galerii handlowych i parków handlowych
 • projekty stałej organizacji ruchu dla parkingów publicznych oraz komercyjnych

 - projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, remontu, przebudowy obiektów zlokalizowanych w pasie drogi publicznej lub w jej pobliżu
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zorganizowania imprez plenerowych i sportowych
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zajęcia parkingu lub zajęcia poszczególnych miejsc parkingowych
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zlokalizowania, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu obsługi użytkowników ruchu drogowego

Konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji.